Info om stallen

Stallen på Hortemo driftes av private oppstallører.

Det er pr d.d kapasitet for utleie av 20 bokser på stallen.
Leiepris for stallboks er kr 2500,- pr mnd for stor hest 
og kr 2000,- pr mnd for ponni.
Prisen inkluderer boks, fri tilgang på grovfor, flis og
mulighet til å benytte klubbens to treningsvogner,
en t-cart og lettvogn.

Leie stallplass på Hortemo krever at man er
medlem i Kristiansand & Omegn Travklubb.

Sjekk linken «søk stallplass» for om det
er ledig stallplass. Er stallen fullsatt er det muligheter
for å sette seg på venteliste.

Ansvarlig for inntak av hester kan kontaktes på
følgende tlf nr eller epost :

Monica Tønnesland – 48346087
Mail – mtnnesland@gmail.com