Historikk

HISTORIKK KRISTIANSAND OG OMEGN TRAVKLUBB

Kristiansand og Omegn Travklubb ble stiftet i 1884

og er Sørlandets eldste.

Travklubben har gjennom sin lange historie arrangert sine løp på forskjellige steder. Om vinteren var det oftest på Gillsvannet utenfor Kristiansand det foregikk. Om sommeren var det på rette veistrekninger. Den første ble holdt i 1883 på postveien mellom Kongsgård og Gimlemoen. Den første landbanekjøring ved Kristiansand fant sted 30.juni 1929 på Idrettsplassen og ble betegnet som meget vellykket med over 2000 tilskuere tilstede.

De da eneste gjenlevende av klubbens stiftere, proprietær Moe og stadsdyrlege Juell, ble ved en tilstelning etterpå utnevnt til klubbens første æresmedlemmer.

Petter Løvaas hadde etablert en kjent transportforretning i Kristiansand, og hadde i den forbindelse en stor stall ved siden av bilene. I forbindelse med kjøringen på Idrettsplassen i 1929 hadde han med hestene Hebe og Gladdis.

Petter Løvaas var aktiv i klubben ved byggingen av Hortemo og ved innføringen av totospill på førtitallet.

A/S Hortemo Travbane var ferdigstilt i 1937 og ble anlagt av Kristiansand og Omegn Travklubb. 31 oktober ble det første travstevnet avviklet. Vi bringer et sitat fra Agder Tidende som hadde et stort oppslag fra dette stevnet:

Tråvbana på Hortemo greidde prøva med glans. Kolosalt innrykk til opningstemna igaar. 5000 menneskje og ei bilrekkje langs vegen på 2-3 km. Blodshesten Sunbeam vart dagens raskaste hest med km.tid 1.42 og Ålgårds Ravn raskaste norske hest med km.tid 1.55.

Etter at Hortemo travbane sto ferdig i 1937 ble de fleste kjøringer holdt der.

Uttdrag fra Årsberetningen for året 1937:

“Det har i årets løp vært avholdt 9 styremøter og 1 medlemsmøte. Styret har i årets løp leid grunn til travbane på Hortemo i Greipstad For et tidsrom av 38 år er kontrakten bindende fra leiernes side. Fra utleiers side er den uoppsigelig. Opparbeidelse av banen påbegyntes i mai og blev bortsatt ifølge kontrakten til grunneierne. Det kontraktsmessige arbeide avsluttedes i oktober slik at åpningsstevnet avholdtes 31-10.

Det blev det mest storslagne og vellykkede travstevne som nogensinde har vert avholdt på Sørlandet. Der deltok 39 hester fordelt på 9 løp med deltakende hester helt fra Stavanger og Bergen i vest til Arendal i øst.

Publikumsbesøket var rekord. ca 6000 mennesker var fremmøtt. Den økonomiske side av stevnet blev meget vellykket kr 1679,41 i netto overskudd. Der utdeltes 1580 kr i pengepremier. Desuten utdeltes der 14 ekstra sølvpokaler. Deriblandt 1 fra D.N.T og 1 fra Norske Hesteforening.”

 

Fra nå av modnet tanken om totalisatorkjøringer og den første søknaden ble sendt i 1938. Det skulle enda gå noe tid før konsesjonen ble gitt. 2 verdenskrig nådde landet i April 1940 og medførte nye komplikasjoner. Senhøstes 1940 fikk man et foreløpig muntlig tilsagn om at DNT ville anbefale ovefor Landbruksdepartementet at det ble gitt tillatelse til totalisatorkjøringer på Hortemo i 1941.

Dette førte til store og omfattende utbygninger. Det ble bygget totalisatorboder, tårn, vektbygning og andre påkrevde installasjoner. 29. Juni 1941 var det endelig klart for den første totalisatorkjøringen på Sørlandet.

Fullt ferdig kostet anlegget i 1941 omlag kr. 85 000,-

“Åpningsdagen ble en strålende suksess både hva omsetning og publikumstilslutning angår”, står det anført i selskapets protokoll. Etter dette ble det arrangert ytterligere 6 løpsdager i 1941. Arnt Paulsen ble årschampion med 8 seire, mens amatøren Arild Hamsun vant 7 løp, alle med hesten Miss Guy Scotland som dominerte vamblodsløpene. Gjennom krigsårene gikk det relativt bra økonomisk.

Mange lokale amatørkjørere gjorde det bra i mange løp. Her nevnes Jørgen Laudal med Arnhild Jakken og Trygve-Ruggen, Leif Zernichow med Livlyn-Svarta og Thorvald Gumpen med Senator Feuer som feiret store triumfer. Christiansands bryggeri med stallmester Jørgen Aabel vant løp med hoppa Iltra.

Siste totokjøring på Hortemo i denne omgang ble 5.September 1948, og travsporten på Sørlandet gikk mer eller mindre i dvale.