SPONSORER

Kristiansand & Omegn Travklubb vil rette en stor takk til sponsorene som har vært
med som støttespillere å kommet med gaver, midler og tjenester i forbindelse med klubbens
aktiviteter det være seg lokalkjøring og familiedag arrangementer.
Bedriftene og privatpersoner er en viktig støttespiller for K.O.T og
vi kan ikke få takket dere nok.

  •  HORTEMO KOLONIAL

  • OSCAR`S GULLGRUVE

  • SILJE`S HJEMMESTRIKKET

  • SØGNE KOMMUNE

  • BYGGSUPPORT A/S