Årsmøter

ÅRSMØTE
2018
Kristiansand & Omegn Travklubb

Årsmøte ble holdt i klubblokalet på Hortemo travbane mandag 22. Januar kl 19:00
Det var 27 medlemmer tilstede herav 4 styremedlemmer.
Rune Upsahl, Trygve Holtebekk og Kai Sundberg møtte fra Agder Travforbund.

REFERAT

Leder Marlene Grimstad ønsket velkommen

 1. Godkjenning av inkalling:
  Godkjent, men det ble bemerket feil i ordlyden angående valget av antall
  styremedlemmer.
 2. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokoll:

  Dirigent                         : Rune Upsahl
  Referent                         : Kai Sundberg
  Undertegne protokoll : Charlotte Kornbrekke & Anne Marie Horrisland
 3.  Årsberetning:Dirigenten leste opp årsberetningen : Godkjent
 4.  Revidert regnskap:Det ble påpekt feil i regnskapet da varebeholdningen ikke var med i regnskapet.
  Dette ble redegjort for av styret/kasserer slik at årsmøte godkjente regnskapet
  med de forandringene.
 5.  Fastsettelse av medlemskontigent for 2018:Uendret (200kr)
 6.  Valg av leder for 1 år Nestleder for 1 år, 1 styremedlemmer for 2 år,
  2 varamedlemmer for 1 år:Valgkomiteen bestod av Kristin Sørensen og Katrine Wågenes Olsen.Monica Tønnnesland 1 år og Tommy Røyrås 1 år igjen.

  Følgende ble valgt:
  Leder               : Wegard Sunde
  Nestleder        : Åsmund Blikra
  Styremedlem : Nina Børrestad

  1. vara              : Nina Sondresen
  2. vara             : Elin Gumpen

  Representanter til Agder Travforbund sin generalforsamling:
  Dette velges innad i styret.

  3 Representanter til valgkomite og 1 vara:
  Dag Nilsen, Charlotte Kornbrekke og Katrine Wågenes Olsen
  Vara: Marita Storum

  2 revisorer:
  Rita Johansen og Silje Iversen
  Vara: Else Margrete Birkeland

  Referent: Kai Sundberg